In groten getale trekken fans van De Toppers of andere artiesten in mierzoete roze outfits en met merchandise naar concerthallen toe. "Een van de belangrijkste redenen om te gaan, is het gevoel ergens bij te horen", vertelt Natasja Hoex, psycholoog, teamcoach en expert in groepsdynamica.

"Als je naar een concert van de Toppers gaat, is iedereen daar een fan, je hoort bij een groep. En dan mag je het ook nog overdrijven, door hard mee te zingen en je te verkleden. Daardoor wordt er ook een beetje de draak mee gestoken en is het allemaal niet zo serieus."

Er heerst een positieve groepsdruk bij meezingconcerten, vult Hoex aan. "Je kunt echt even gek doen. Je bent niet langer mama, papa of juf. De grotere groep zorgt ervoor dat je iets durft wat je normaal niet zo snel zou doen. Je gaat waarschijnlijk niet snel in je eentje de dansvloer op of meezingen. Als een heel stadion het doet, is het toch makkelijker."

Meedoen in plaats van luisteren

Meezingen met de artiesten zorgt voor een persoonlijke muzikale ervaring, vertelt Emile Wennekes, professor muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. "Meedoen in plaats van luisteren zorgt voor interactie. Vaak komt het de muzikaliteit niet ten goede. Maar het draait dan ook niet om de hoge kwaliteit van de uitvoering, maar om de binding met het publiek."

De organisatie van De Vrienden van Amstel Live, voor wie verbinding een doel is, zorgt er daarom voor dat er echte krakers in het repertoire zitten, zodat iedereen uit volle borst kan meezingen. "Ook al ben je met duizend man, het gevoel dat je in een kroeg staat, dat willen we hebben", zegt Thom Ligthart van organisator Amstel.

Samen zingen roept, net als dansen en verhalen vertellen, verbondenheid op, omdat we het al eeuwenlang doen, zegt Hoex. Professor Wennekes vindt het ook heel democratisch. "Je kunt altijd meezingen, ongeacht wat je achtergrond of scholing is. Het is een gedeelde sociale ervaring."

Dat meezingconcerten vaak van Nederlandse artiesten zijn, geeft het publiek nog extra het gevoel dat het concert 'van hen' is, zegt Hoex. "Net als bij Koningsdag: dat is 'onze' dag."

Geen vreemden, maar vrienden

Het verbroederen bij een meezingconcert gaat snel, zegt Hoex lachend. "Je geeft een complimentje over een outfit, je vindt hetzelfde liedje leuk, je slaat een arm om je buurman heen. De drempel is verlaagd bij een concert. Als je een paar dingen gemeenschappelijk hebt, ben je al snel geen vreemden meer, maar vrienden."

Vrienden voor even, want de verbroedering is een tijdelijk iets, zegt Hoex. "Maar daarom niet minder waardevol. De maskers gaan even af. In onze maatschappij zijn veel mensen angstig, benadrukken ze de verschillen of hebben ze geleerd om op zichzelf te zijn. Maar van nature zijn mensen op zoek naar verbondenheid en vriendschappen. Dat zie je ook als er een ramp gebeurt of als het slecht weer is: dan trekken mensen meteen naar elkaar toe."