De Renaissanceschool die Forum van Democratie voor ogen heeft in Apeldoorn zou op termijn een gesubsidieerde basisschool moeten worden. Het proces van goedkeuring duurt minimaal twee jaar, waardoor initiatiefnemer Forum voor Democratie eerst wil starten als particuliere school. In september al.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

En de kans dat er dan een Renaissanceschool in Apeldoorn start, is volgens Ralf Dekker erg groot. "Apeldoorn is een van de drie steden waar we er van uitgaan dat het nu al gaat lukken, samen met Hoogeveen en Almere. Dat is het stadium van vage plannen al lang voorbij." Dekker is lid van Provinciale Staten in Noord-Holland namens Forum voor Democratie en onderdeel van het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau dat gelieerd is aan Forum voor Democratie. "Zoals het er nu voor staat, gaat dat lukken", zegt de man, die de plannen voor de school in Apeldoorn dit weekend ontvouwde.

In Apeldoorn wordt gestart met een particuliere variant, legt Dekker uit, een zogenoemde B3-school. B1-scholen worden door de overheid gefinancierd en moeten daardoor aan allerlei regelgeving en eisen voldoen. Dat kost tijd, waardoor het wel tot twee jaar kan duren voordat een school ook daadwerkelijk operationeel wordt. "Daarom hebben we nu twee trajecten draaien in Apeldoorn", verklaart Dekker. "Voor de korte termijn beginnen we een B3-school, maar ook de procedure voor het starten van een B1-school is op tijd opgestart zodat we op termijn kunnen overschakelen."

Ook een particuliere school moet aan kwaliteitseisen voldoen. Die worden getoetst door de onderwijsinspectie die op werkbezoek komt, waarna er een advies richting de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente gaat. Is dat advies negatief, dan moet de school direct sluiten. Bij een positief advies wordt de school geregistreerd in de basisregistratie.

Daarom zijn er twee verschillende stichtingen voor de aanvraag gebruikt, een voor de B1-school en een voor de B3-school. "Zodat bij problemen niet direct beide trajecten vastlopen."

De relatie met Forum moet ook niet worden overdreven, benadrukt Dekker, want hoewel de naam Renaissanceschool en de Tocqueville Stichting, de stichting die de aanvraag voor de school heeft gedaan, onlosmakelijk met Forum voor Democratie verbonden zijn, moeten de scholen in de nabije toekomst voor veel meer mensen dan alleen Forumleden bereikbaar zijn. "Natuurlijk, het initiatief komt bij FVD vandaan, we zullen ook in het begin steun krijgen als stichting, maar het is de bedoeling dat we snel op eigen benen kunnen staan. Het bestuur van de stichting bestaat nu nog uit Forum-mensen, maar als het aan mij ligt staat dat voor iedereen open."

In Apeldoorn is inmiddels één bijeenkomst geweest, om de behoefte te peilen en informatie te delen. Daar kwamen volgens Dekker zo'n dertig mensen op af. "We hebben nu een projectgroep opgezet met lokale mensen. Die gaan de voorbereidingen treffen." De lokale afdeling van Forum is in Apeldoorn vertegenwoordigd met een zetel in de gemeenteraad. Die wordt bezet door Vivian Oosterhoff, die zelf zegt niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de school.

Leraren voldoende

Dekker zei al eerder dat het lerarentekort geen problemen zal opleveren voor de Renaissanceschool. "We hebben nadat de we de eerste plannen hebben geopenbaard al meer dan 100 aanmeldingen binnen van mensen die in het onderwijs zitten of onlangs zaten. We moeten nog wel bekijken of die mensen geschikte leerkrachten zijn natuurlijk, maar we hebben er ook nog niet zoveel nodig in het begin."

Dekker denkt minimaal 20 leerlingen nodig te hebben om minimaal break-even te kunnen spelen bij het starten van de school, uitgaande van ongeveer 300 euro per kind, per maand. Dat bedrag kan volgens hem naar beneden wanneer er meer donaties komen.

Ondertussen hoopt Dekker voldoende ondersteuningsverklaringen binnen te krijgen. Die zijn niet nodig voor de particuliere variant, maar wel voor de B1-school. Dat zijn er voor de Renaissanceschool tussen de 100 en 200. "Dat gaat heel serieus, want de verklaringen kunnen alleen met DigiD-ondertekening worden gedaan."

Buiten de ondersteuningsverklaringen moet de school ook met bestaande schoolbesturen in gesprek en met de gemeente om te komen tot een vestigingslocatie.