Jaarlijks overlijden 940 patiënten in Nederland door lang wachten op de spoedeisende hulp, zo schat de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). Voorzitter David Baden legt uit.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

940 doden per jaar: dat is volgens artsen de tol van het personeelsgebrek op de spoedeisende hulp in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) baseert zich op de uitkomsten van een Engelse studie, waarin de data van vijf miljoen patiënten onder de loep zijn gelegd.

Het is volgens de NVSHA het eerste onderzoek op grote schaal waaruit blijkt dat het risico op overlijden groter is als patiënten langer wachten op de spoedeisende hulp. Wachttijden tussen vier en zes uur leiden tot één extra sterfgeval op 191 patiënten, vergeleken met wachttijden die korter zijn. Het gaat dan om patiënten die binnen dertig dagen na opname overleden.

Maar zijn die Engelse bevindingen, in het Engelse zorgstelsel, wel te vertalen naar de Nederlandse situatie? Niet een-op-een, erkent SEH-arts David Baden, tevens voorzitter van de NVSHA. Maar omdat het gaat om moderne geneeskunde in westerse landen, gaat Baden ervan uit dat de cijfers in Nederland in dezelfde orde van grootte liggen. Het cijfer van 940 noemt hij een 'indicatie'. "Het gaat hier over een grote groep patiënten, niet over een paar tientallen."

'Animo voor opleiding SEH-arts is groot'

Een belangrijke oorzaak voor de lange wachttijden is volgens Baden het personeelsgebrek op de spoedeisende hulp. De NVSHA pleit dan ook voor meer opleidingsplaatsen voor SEH-artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Niet veertig per jaar, zoals nu, maar tachtig. "Met de zeshonderd SEH-artsen die we in Nederland hebben, lukt het in de meeste ziekenhuizen niet om 24 uur per dag een SEH-arts op zaal te hebben. Met tachtig opleidingsplaatsen per jaar zou dat wel lukken. Voor deze plaatsen is het animo groot, dus ik ga ervan uit dat we genoeg kandidaten vinden."

Meer artsen klaarstomen is geen snelle oplossing, want een opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar. De NVSHA ijvert er zelfs voor om daar vijf jaar van te maken vanwege de complexiteit van het vak.

De Britse studie is in januari gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad. Waarom komt de NVSHA nu pas met dit cijfer? Volgens Baden zijn de Nederlandse cijfers over wachttijden op de SEH nog maar net bekend. Maar het moment is ook strategisch gekozen, in de aanloop naar een vergadering in de Tweede Kamer begin juli over de arbeidsmarkt in de zorg. "We vragen dan onder meer aandacht voor de extra opleidingsplekken."