Voor PostNL was 2021 een goed jaar. Aandeelhouders profiteren daarvan, maar dat gaat 'over onze rug', vinden de pakketbezorgers. Hun tarief daalde met 25 cent per bezorging.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Aandeelhouders hebben alle reden om blij te zijn met PostNL. Het post- en pakketbedrijf koerst af op een recordomzet in 2021 en op veel meer winst dan het jaar daarvoor. Geld genoeg in kas dus, en dat gaat PostNL gebruiken om voor 250 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Daardoor stijgt de waarde van de aandelen die in omloop zijn en neemt ook de winst per aandeel toe.

Maar de zelfstandige ondernemers die PostNL inhuurt voor het bezorgen van pakketten zijn niet blij. Sterker nog, die zijn boos. "Die megawinst is over onze rug geboekt", stelt voorzitter Ruud Wassenaar van de bond van zelfstandige bezorgers BVPD. Die zelfstandigen bezorgden in 2021 tientallen miljoenen pakketten extra, maar het tarief dat PostNL daarvoor betaalde, daalde met 25 cent per bezorging. "Harder werken voor minder geld", stelt Wassenaar. "Zo betaalt de pakketbezorger de inkoop van aandelen door PostNL."

De jaarcijfers zijn nog voorlopig. De winst over 2021 komt uit op 277 miljoen euro, meldt PostNL, maar daar moeten nog belastingen en grote eenmalige uitgaven van af. In 2020 kwam dat bedrag veel lager uit, op 197 miljoen. De opbrengsten van de divisie post dalen al jaren, maar de pakketafdeling profiteert van de populariteit van online winkelen, en de coronapandemie stuwt die nog verder op.

Alle stakeholders

PostNL heeft het niet alleen goed voor met zijn aandeelhouders, maar met 'iedereen die bij en voor ons werkt', zegt een woordvoerder. Het personeel heeft onder meer een eenmalige uitkering van 250 euro gekregen en er is een cao afgesloten met een loonstijging van 5,5 procent in twee jaar.

En de ondernemers met wie PostNL samenwerkt? Die profiteren mee omdat de hogere omzet 'doorsijpelt', zegt de woordvoerder. "Maar ook hogere kosten", reageert BVPD-voorzitter Wassenaar. "Een bus zit op een gegeven moment vol, een werkdag is op een gegeven moment om. Wil je meer bezorgen, dan maak je veel meer kosten." Behalve een eenmalige vergoeding voor wie er slecht uitsprong in de tariefberekeningen van PostNL, hebben veel ondernemers volgens Wassenaar niets gezien van de betere resultaten.

Toch komt het postbedrijf nu vooral aandeelhouders tegemoet. Dit jaar gaat het een kleine 10 procent van het totale aantal aandelen aankopen, in 2023 komt er nog een tweede ronde bovenop. Zo wordt een 'verwateringseffect geneutraliseerd', licht de woordvoerder toe. Aandeelhouders laten hun dividend geregeld uitkeren in de vorm van aandelen, waardoor de waarde per aandeel daalt. Door nu aandelen in te kopen, maakt PostNL die waardedaling voor zijn aandeelhouders goed.

Het meest koopwaardig

Beleggers waarderen die stap. Op de beurs steeg het aandeel PostNL dinsdag 7,2 procent in waarde. Sowieso geldt zo'n aandeel als 'het meest koopwaardig', meldde vorige maand op basis van een analyse door de Belgische bank KBC. Die noemde het PostNL-aandeel 'veel te goedkoop gewaardeerd'. Maar beleggers zijn er niet dol op, omdat PostNL 'geen geweldig imago' heeft. "Het is onbemind, niet sexy en niet wars van controverse."

De behandeling van zelfstandige bezorgers die als onderaannemer voor PostNL werken, is een van de kwesties die steeds voor controverses zorgen. Afgelopen najaar nog sloot de Belgische arbeidsinspectie een PostNL-depot, omdat daar pakketbezorgers zonder rijbewijs pakketjes bezorgden en er illegalen aan het werk waren. Ook bleek personeel onderbetaald te worden.

Eerder deze maand nam vakbond FNV ook PostNL op de korrel in zijn campagne voor een hoger minimumloon. Veel bezorgers verdienen nauwelijks meer dan het minimum, net 11 euro per uur. Dat moet omhoog naar 14 euro, vindt de FNV, en om dat pleidooi kracht bij te zetten, wees de bond op de beloning van PostNL-topvrouw Herna Verhagen: 1,2 miljoen euro per jaar.

"Er moet een eerlijk deel naar de werknemers", zegt Maadey Meuleman van de FNV. "We onderhandelen nu over een cao voor postbezorgers - dat is een andere dan die voor de pakketbezorgers. Er ligt een bod van 2,5 procent extra salaris. Dat is echt te weinig, zeker nu het zo goed gaat met het bedrijf."