Ilona Eveleens ziet de samenleving in Kenia veranderen. Waar de overheid nalatig is, probeert de bevolking het zelf op te lossen en vrouwen eisen steeds meer hun rol op. Maar dat laatste blijft lastig, concludeert ze na 25 jaar correspondentschap in haar afscheidsverhaal.