De beschaving begon toen de mens het vuur leerde beheersen. Maar daar lijken we steeds minder goed in te worden. Vuurhistoricus Stephen Pyne ziet de bosbranden die de planeet in lichterlaaie zetten als een veeg teken.