Limburg wordt geteisterd door nog veel meer water dan in de jaren 90, toen grote delen van de provincie overstroomden. Langs de Maas zijn sindsdien veel maatregelen genomen, die nu tot het uiterste worden beproefd. Maar in het Heuvelland amper.