Ondernemer Rob Baan heeft de slag om het verstrekken van een gezonde, gratis lunch aan zijn werknemers verloren. De rechter oordeelde donderdag dat de eigenaar van KoppertCress hiermee verkapt loon betaalt. Als gevolg van de uitspraak moet Baan verdeeld over vier jaar zo'n 100.000 euro achterstallige loonbelasting betalen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rob Baan is allerminst onder de indruk van de uitspraak. De bekende ondernemer in Monster gaat in hoger-beroep. "De rechter heeft te veel zijn oren laten hangen naar de Belastingdienst, die zich in Nederland als onfeilbaar voordoet. De Arbodiensten en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid juichen het verstrekken van gratis maaltijden toe. Dat houdt werknemers gezond en bezorgt de samenleving enorme gezondheidswinst en een besparing op de ziektekosten."

Ziekteverzuim

De kwestie loopt al sinds 2017, toen Rob Baan de gezonde service voor zijn personeelsleden introduceerde. Sindsdien is het ziekteverzuim bij zijn bedrijf fors gedaald, claimt hij. Als 'beloning voor zijn goede gedrag' moest hij over 2017 en 2018 alvast 40.000 euro achterstallige loonbelasting betalen. Over 2019 en 2020 ligt een nog hoger bedrag in het verschiet, waardoor de rekening van de Belastingdienst oploopt tot zo'n 100.000 euro.

Baan zet zich zowel beroepsmatig als vrijwillig in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dat gebeurt niet zelden in de vorm van campagnes waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid. Als producent van innovatieve microgroenten vindt hij dat hijzelf de daad bij het woord moet voegen. Sinds 2017 serveert hij lunches waarin minstens 250 gram groenten is verwerkt. "De aanbevolen hoeveelheid is 400 gram groente per dag. Dat haal je alleen als je ook bij de lunch veel groenten eet."

Salaris

De landsadvocaat stelde tijdens de behandeling van de zaak dat de goede zorgen voor het personeel weliswaar sympathiek zijn, maar dat die Koppert Cress niet ontslaan van zijn belastingverplichtingen. Een gratis lunch ter waarde van 3,75 euro is verkapt loon waar belasting over moet worden betaald, betoogde de advocaat namens de Belastingdienst. Omdat het bedrijf niet wil dat de lunch invloed heeft op het netto salaris van de werknemer, moet werkgever Coppert Cress de verschuldigde belastingen voor zijn rekening nemen.

In goede tijden (als gevolg van corona was het aantal werknemers het afgelopen jaar fors lager) serveert Koppert Kress dagelijks enkele honderden maaltijden uit. "Het is onderdeel van mijn missie dat werknemers gezond hun pensioen halen. Gezonde voeding is daarbij essentieel", zegt Baan, die wijst op het feit dat vitaminerijk voedsel allerminst vanzelfsprekend is voor zijn personeel, dat voor een belangrijk deel laaggeschoold is. Uit onderzoek blijkt dat laaggeschoolde Nederlanders mede als gevolg van hun levensstijl zeven jaar korter leven dan hoogopgeleiden. Gemiddeld hebben ze zelfs veertien minder gezonde levensjaren.

Rechtbank

Koppert Cress stelt dat de wet als gevolg van veranderende inzichten aan herinterpretatie toe is. "Ik ben terecht verplicht om mijn personeelsleden veiligheidsschoenen te geven. Het beschermen van de linker- en rechterteen is daarmee belastingvrij. Je mag er zelfs geen eigen bijdrage voor vragen. Voor het beschermen van de linker- en rechternier is echter wel belasting verschuldigd. Het gaat bij elkaar opgeteld zelfs om 80 procent, heeft mijn accountant berekend. Dat is natuurlijk heel krom, zeker gezien de wens om een gezonde levensstijl te propageren."

De rechter stelde eerder, dat Koppert Cress het probleem kan oplossen door een eigen bijdrage voor de lunch te vragen. Andere werknemers in Nederland betalen immers ook zelf. Volgens Rob Baan zit daar een gedachte achter. "Als je geld vraagt, geef je de werknemers inspraak. Voor je het weet, staan er dan ook Cola, Fanta en frites op de menukaart."