Is de runner's high een mythe of gewoon een manier waarop joggers hun medemens proberen te overtuigen dat ze niet gek zijn? Nieuwe wetenschappelijke inzichten werpen een licht op de zaak.