De impact van corona op kinderen in kwetsbare gezinnen is groot. Hulpinstanties in de regio Utrecht krijgen meer en ernstiger meldingen binnen over tientallen families, waar al het nodige mis was vóór corona.