Veel mensen krijgen eind mei hun vakantiegeld. Of, zoals het wettelijk heet: de vakantiebijslag. Leuk natuurlijk, zo'n extra'tje, maar hoeveel geld kun je nu eigenlijk verwachten? En wanneer heb je er recht op, en wanneer niet? Hier lees je het antwoord op vijf vragen over de vakantietoeslag.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Officieel heb je recht op minimaal 8 procent van je brutojaarsalaris van het afgelopen jaar, valt op de website van de Rijksoverheid te lezen. Stel dus dat je in 2020 een modaal inkomen had, wat neerkomt op 36.500 euro bruto, dan heb je nu recht op minstens 2920 euro vakantietoeslag.

Je jaarinkomen is trouwens exclusief een eventuele winstuitkering, eindejaarsuitkering of bonus. Je berekent het percentage dus alleen over je maandsalarissen.

Als je ziek bent geweest - of dat nu langdurig of kort was - loopt de opbouw van het vakantiegeld over die periode ook gewoon door. Hetzelfde geldt bij zwangerschapsverlof.

Wie heeft er recht op vakantiegeld?

Afgelopen week kwam het vakantiegeld in het nieuws: een flink deel van de werknemers zou niets uitgekeerd krijgen van de werkgever. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd; de vakbonden kwamen in opstand en wijzen werkgevers op de wettelijke verplichting van uitkering.

Iedere werknemer heeft - zoals gezegd - volgens de wet recht op vakantiegeld. zzp'ers en ondernemers vallen hier kortom buiten, maar mensen met een AOW- of andere uitkering krijgen wel een bedrag, net als mensen die via een uitzendbureau werken.

Als je werknemer bent, kan er wel in je cao staan dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Dat kan echter alleen als je minstens 108 procent van het minimumloon verdient. Dat komt immers op hetzelfde neer als het minimumloon plus het wettelijke minimumpercentage voor vakantietoeslag van 8 procent.

Het minimumloon is dit jaar voor fulltimewerknemers vanaf 21 jaar 1701 euro per maand. Verdien je precies het minimumloon, dan heb je altijd ook nog recht op 8 procent vakantiegeld. Dat komt op bijna 1633 euro bruto voor een jaar.

Betaal ik ook belasting over mijn vakantiegeld?

Ja. Als je hebt berekend wat 8 procent is van je brutojaarsalaris, houd je je bruto vakantietoeslag over. Daarover moet je nog 37,1 procent belasting betalen bij een jaarinkomen tot 68.508 euro - als je meer verdient is het belastingpercentage 49,5 procent.

Wel heb je vaak ook recht op een loonheffingskorting, waardoor het vakantiegeld bij veel mensen weer iets hoger uitvalt. Voor een rekenvoorbeeld en de juiste heffingskortingpercentages kun je bij het Nibud terecht.

Krijg ik vakantiegeld over mijn overuren?

Ja. Sinds een paar jaar moeten werkgevers voor overwerk ook het minimumloon betalen, en dat betekent dat er ook vakantiegeld over deze extra uren moet worden betaald. Ook over een eventuele overurentoeslag die je baas je betaalt moet vakantietoeslag worden berekend.

Wat gebeurt er als ik middenin het jaar van baan verander?

Als je altijd achteraf vakantiegeld ontvangt, is er niets aan de hand: dan krijg je nog het bedrag waar je recht op hebt. Dat is dus het aantal maanden keer de maandelijkse vakantietoeslag.

Sommige werkgevers betalen de toeslag echter (deels) vooruit. Als je dan halverwege je contract weggaat, kan het zijn dat je een deel van de ontvangen toeslag terug moet betalen. Goed idee dus om in ieder geval een deel van je vakantiegeld bij deze constructie opzij te zetten - zeker als je erover denkt om ander werk te zoeken.