De motie van het Oegstgeestse CDA om statushouders een villawijk te laten mijden in de route naar de winkels leidt tot felle kritiek. Niet in de laatste plaats van de buurtbewoners. 'We worden gedemoniseerd.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik ben zeker niet racistisch. Ik heb nota bene zelf een migratieachtergrond", zegt Christian Jelsa. De veertiger in spijkerbroek en overhemd komt zijn huis aan het Oegstgeestse Wilhelminapark uitgesneld om uitleg te geven over de ophef die in de straat is ontstaan. "De gemeenteraad heeft een mooie splijtzwam de wijk ingegooid."

Die splijtzwam is de aanvraag van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) om onder meer 175 statushouders te huisvesten in het Hoefijzergebouw, een leegstaand pand achter het gemeentehuis van Oegstgeest.

Meer dan de helft van de nieuwkomers zijn mannen die alleenstaand zijn, of wachten op gezinshereniging. Ook moet er ruimte komen voor andere woningzoekenden die met spoed onderdak nodig hebben.

Advies: loop om de wijk heen

Bewoners van de nabijgelegen historische buurt rondom het Wilhelminapark zouden zich zorgen maken over de komst van deze nieuwe buren. De kortste route van de beoogde opvanglocatie naar de winkelstraat gaat namelijk dwars door het villawijkje.

Om 'tegemoet te komen' aan die zorgen, diende het CDA in Oegstgeest daarom afgelopen donderdag een motie in waarin een aantal voorwaarden wordt gesteld aan de komst van de statushouders.

Een van die voorwaarden was dat de nieuwe bewoners - desnoods met extra bewegwijzering - wordt geadviseerd om niet de snelste route te nemen naar de winkelstraat om een boodschapje te doen, maar met een boog om de villawijk heen te lopen.

De motie leidde tot een storm van kritiek op sociale media. Ook raadslid Karin Rosdorff van Hart voor Oegstgeest heeft er geen goed woord voor over. "Alsof alleen blanke mensen voorin in de bus mogen zitten, en de rest achterin moeten plaatsnemen."

Joost Geluk van de Stichting Wilhelminapark en Geesten, die om de hoek woont bij Christian Jelsa, zegt afstand te nemen van de motie. "Dit kan niet." Hij noemt het CDA 'incompetent'. "Er zijn zorgen over toegankelijkheid en veiligheid in deze buurt, al heel lang. Maar wij hebben niets tegen statushouders."

De buurt wordt 'gedemoniseerd'

Volgens buurtbewoner Jelsa is de motie helemaal niet gebaseerd op de gevoelens in het wijkje. "Ik was bij alle inspraakavonden. De zorgen gaan hier over de verkeerssituatie. Er zijn al heel weinig parkeerplekken; mensen zijn bang dat het druk wordt. Maar of de drukte wordt veroorzaakt door Antwerpenaren of Syriërs, maakt ons niet uit. De buurt wordt nu gedemoniseerd. We worden weggezet als villabewoners die geen asielzoekers dulden."

Ja, er zijn ook zorgen over de komst van de statushouders en asielzoekers, zegt hij, maar die gaan over 'proportionaliteit'. "Er wonen in dit buurtje 125 mensen. Ik vind: laten we in godsnaam mensen opvangen, maar laat hier dan veertig of vijftig gezinnen komen. Maar nu komt er een heel grote groep, vooral mannen. Het is vragen om incidenten."

Volgens Jelsa durven steeds minder mensen zich uit te spreken over de huisvesting van de nieuwkomers. Dat komt het Oegstgeestse publieke debat niet ten goede. "Het democratische bestel staat echt onder druk. Ik probeer al heel lang kritische vragen te stellen, maar er komt gewoon geen antwoord." Hij hekelt de ondoorzichtige besluitvorming in de raad. "En het CDA is wel de laatste partij die de wijk vertegenwoordigt."

CDA: onterecht door het slijk gehaald

Fractieleider Eibertjan van Blitterswijk van het CDA vindt het onterecht dat hij vanwege de kwestie 'door het slijk wordt gehaald'. Hij zegt 'naar eer en geweten' te hebben gehandeld. Hij wijst erop dat het plan van aanpak wel degelijk was gericht op de verkeersstromen in de wijk.

"Het punt is dat de wijk de groep te groot vindt. De wijk vreest een forse verkeerstoename, niet zozeer van alleen de statushouders, maar ook andere woningzoekenden en leveranciers bijvoorbeeld. Door te kijken of je het verkeer zoveel mogelijk via doorgaande routes kunt leiden, houden we rekening met elkaar."

Hij staat nog steeds achter de voorwaarden uit de motie, al is het zinnetje over de extra bewegwijzering en het advies om om te lopen uit de tekst gehaald.

"Ik maak de vergelijking met vroeger op school toen je de vraag werd gesteld om, als je naar het winkelcentrum loopt om een broodje te halen, langs de weg te lopen in plaats van door de wijk. Dat zorgt toch voor een soort overlast."