Vijftien dagen na de opening van Giro 555 voor de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen is daarop meer dan dertig miljoen euro binnengekomen.

De stand was maandag aan het eind van de middag 30.170.982 euro, zo lieten de Samenwerkende Hulporganisaties weten.

Na de Nationale Actiedag, vorige week maandag, stond de teller op 18,5 miljoen. Het gironummer blijft nog zeker tot en met januari open voor giften voor de slachtoffers van de zware tyfoon Haiyan.

De meest succesvolle actie ooit van Giro 555 is die na de tsunami van 2004. Toen werd 208,3 miljoen euro ingezameld. De vloedgolf die volgde op onderzeese aardbevingen, kostte ongeveer 230.000 mensen het leven.

De nummer twee op de lijst (aardbeving Haïti) kwam tot iets meer dan de helft van dat bedrag. De inzamelingsactie voor de Filipijnen staat nu op plek 9. De top 10 ziet er als volgt uit:

Alle berichten over de tyfoon