Twente is een topgebruiker van langdurige zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer in opdracht van de regering naar regionale verschillen in zorggebruik. Het rapport is dinsdag gepubliceerd.

Het aantal mensen dat langdurige zorg in een instelling krijgt, ligt in Twente zeven procent hoger dan verwacht op basis van onder meer de samenstelling van de bevolking.

Opvallender nog is de langdurige zorg aan huis. Het aantal Twentenaren dat daarvan gebruik maakt, ligt 22 procent hoger dan volgens berekeningen zou moeten.

De regio is daarmee de enige in de categorie ‘meer dan 15 procent hoger dan verwacht’. De hoeveelheid (de zwaarte en de duur ervan) zorg die deze mensen ontvangen, ligt 12 procent boven het verwachte.

Ook in het gebruik van de pgb voor langdurige zorg is Twente een koploper.

Besparen

De Algemene Rekenkamer deed het onderzoek naar de regionale verschillen omdat het kabinet die wil verkleinen en daarmee tegelijk 500 miljoen euro wil besparen. De Rekenkamer zegt dat het geen duidelijke verklaring voor de verschillen heeft kunnen vinden waardoor het de vraag is of de uitkomsten voor dit beleid gebruikt kunnen worden. Er is meer onderzoek nodig.