Hans Gerritsen heeft maandag op eigen verzoek eervol ontslag gekregen. Gerritsen was de afgelopen drie jaar burgemeester van Haaksbergen.

Gerritsen diende zelf zijn ontslag in. Zijn positie was onhoudbaar geworden in het debat over het drama met de monstertruck en het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde dat hij opstapte.

Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, spreekt op korte termijn met een delegatie van het gemeentebestuur van Haakbergen.

Dit gesprek gaat over de waarneming van het burgemeestersambt gedurende de periode dat de post vacant is. De Commissaris maakt zo snel mogelijk bekend wie zij als waarnemer in Haaksbergen aanstelt.

Monstertruck

Op 28 september vorig jaar reed bij een show een monstertruck het publiek in na een sprong over een reeks autowrakken. Er vielen drie doden en 28 gewonden, van wie enkelen er zeer ernstig aan toe waren.

Vooral het feit dat de burgemeester nog steeds van mening is dat de vergunning terecht is verleend wordt hem hard aangerekend. Hij toont geen enkele zelfreflectie, meent een meerderheid van de raad.​