Het centraal medisch tuchtcollege in Den Haag heeft een waarschuwing voor psychiater Arnoud Jansen van Dimence in Almelo vernietigd.

Het gaat om een zaak van een Almelose vrouw die bij haar thuis in 2012 een medewerkster van Dimence met een mes had bedreigd.

De psychiater stopte daarna haar behandeling en droeg haar over naar een andere instantie. Maar daar kon de vrouw pas na een maand terecht. Haar advocaat spande een zaak aan, omdat hij het onverantwoord vond dat de vrouw zeker een maand verstoken bleef van zorg, terwijl zij in geestelijke nood verkeerde.

Het medisch tuchtcollege in Zwolle was het daar mee eens en vond dat Jansen "te kort was geschoten in de continuïteit van de zorgverlening". 

In hoger beroep kwamen de tuchtrechters echter tot de slotsom dat Jansen "in een moeilijke situatie een weloverwogen beslissing heeft genomen en het belang van de vrouw voldoende in ogenschouw had genomen".

Jansen reageert opgelucht en blij. "Geweld in de zorg moeten we niet tolereren. Deze uitspraak beaamt dit."