Het wordt steeds moeilijker om vanuit de bijstand weer aan het werk te komen. Vond acht jaar geleden nog 15 procent van de mensen in de bijstand in Twente binnen een jaar een baan, nu is dat nog maar 7 procent.

Dat komt door de crisis waardoor er minder banen zijn en hogere aantallen werklozen die vanuit de WW in de bijstand zijn gestroomd.

Positief is wel dat de kans dat iemand vanuit de ww in enig jaar in de bijstand belandt, niet groter is geworden, namelijk nog steeds 6,5 procent. Ondanks de hogere aantallen werklozen vindt de meerderheid vanuit de WW toch gewoon weer een baan.

Dat blijkt uit nieuwe arbeidsmarktcijfers van het UWV Oost-Nederland. Volgens het UWV belanden elk jaar meer mensen vanuit de WW in de bijstand, maar dat komt vooral door het hogere aantal WW’ers. Aan het begin van de crisis, in 2008, waren dat er in Twente nog bijna 14.000. Dit jaar komt dat naar verwachting uit op ruim 35.000

Twenterand

Maar ook in kleinere gemeenten blijkt het lastiger om de ww aan de 'goede kant' te verlaten: in Twenterand stroomden in 2012 nog 18 mensen uit de ww naar de bijstand, dit jaar naar verwachting 54, dat is een stijging van 200 procent. Ook Rijssen heeft het moeilijk, met meer dan een verdubbeling van 22 naar 54.

De oorzaak van die steeds grotere uitstroom naar de bijstand is de langdurige crisis. Wie in het begin van de crisis werkloos raakte vond in de jaren daarna, door de aanhoudende crisis, niet makkelijk nieuw werk. Omdat de WW maximaal drie jaar duurt belanden veel van die mensen nu in de bijstand.