Burgers en hulpverleners in Twente lopen direct gevaar door dumpingen van chemisch drugsafval.

Robby van den Broek van het gespecialiseerde bureau Strukton Milieutechniek pleit voor een bewustwordingscampagne voor het grote publiek in Twente, dat vaker onverwacht met gedumpt chemisch afval in aanraking kan komen. 

De afgelopen dagen hielp Strukton meer dan zestig vaten xtc-afval in de bossen van Hellendoorn verwijderen. De vaten werden maandag aangetroffen. Er was al zoveel zuur uit een aantal vaten gelekt dat een volle vrachtwagen met vijftien kuub verontreinigde bodem moest worden afgevoerd.

Bijtend zuur

Het grote publiek en de hulpverleners in Oost-Nederland zijn volgens hem nog onvoldoende op de hoogte van de gevaren van het afval voor mens en milieu. "Terwijl de veiligheidsrisico’s groot zijn", zegt Van den Broek.

"Blijf altijd uit de buurt van dit soort vaten en waarschuw je kinderen voor dit gevaar", zegt Van den Broek. "Je kunt door vrijkomende dampen direct van je stokje gaan en als je het bijtende zuur over je heen zou krijgen, raak je verschrikkelijk gewond. 

"Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als kinderen uit nieuwsgierigheid proberen dit soort gedumpte vaten te openen."

Veilige procedures

"Dat de brandweer uit eigen beweging al een aantal vaten rechtop had gezet, geeft ook aan dat hulpverleners nog niet allemaal op de hoogte zijn van de juiste veilige procedures. Gelukkig droegen die mensen wel beschermende pakken."

Hulpverleners als brandweer en politie zouden extra getraind moeten worden op de procedures, zoals het snel inschakelen van gespecialiseerde verwijderaars.