Netwerkbeheerder Cogas heeft vorig jaar 9 miljoen euro minder winst behaald dan in 2013. De totaalwinst kwam uit op 11,1 miljoen euro. 

Oorzaak is de korting op tarieven voor het beheer van het gas- en elektriciteitsnetwerk, die door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) is opgelegd.

De resultaten van Cogas werden ook gedrukt omdat de organisatie een voorziening moest treffen vanwege een te verwachten verlies uit een deelneming in een Duitse elektriciteitscentrale. Cogas probeert al enkele jaren de deelneming te verkopen, maar dat lukt niet vanwege de overcapaciteit op de Duitse stroommarkt. 

De lagere winst heeft vooralsnog geen gevolgen voor de jaarlijkse dividenduitkering aan de aandeelhouders, acht Twentse gemeenten en de gemeente Hardenberg. Dat dividend is over 2014 10,2 miljoen euro.

De winst was in 2013 ook hoger, omdat toen een eenmalig resultaat werd behaald met de verkoop van aandelen Cogas Kabeltelevisie.