Het aantal personen onder financiële bewindvoering is hoog in de regio Twente. De Stadsbank Oost Nederland regelde in 2014 voor maar liefst twaalf keer zoveel huishoudens de financiële huishouding als in 2010.  

Daarmee is er sprake van een explosieve toename van mensen die bewindvoering aanvragen bij de rechtbank. In 2014 ging om 764, terwijl in 2010 nog 62 huishoudens onder bewindvoering stonden. 

In Enschede ging het aantal huishoudens onder bewindvoering tussen 2010 en 2014 van 33 naar 391. In Hengelo van 4 naar 115 en in Almelo van 10 naar 94. Alleen Tubbergen (2 in 2014) en Wierden (3) lijken zich aan deze ontwikkeling te onttrekken. 

De bewindvoering kan worden ingesteld door de kantonrechter, wanneer iemand daar zelf om vraagt, of wanneer een familielid dat doet omdat iemand niet in staat is zelf zijn financiën te regelen. Dat laatste is beschermingsbewind. 

Kosten

Gemeenten zien zich daardoor geconfronteerd met een enorme stijging van de kosten. Voor de drie grote steden in de regio lopen de bedragen in de tonnen of zelfs in de miljoenen. 

Door de gemeente Enschede werden in december vorig jaar de kosten van de bewindvoering geschat op circa 1,5 miljoen euro.

In Hengelo kostte de bewindvoering in 2014 ruim 450.000 euro. De uitgaven in Hengelo waren vorig jaar vergeleken met 2012 ongeveer drie keer zo hoog. De gemeente Almelo gaf in 2014 ruim 430.000 euro uit aan bewindvoering. Dat was in 2010 iets meer dan 65.000 euro.

De kosten van de bewindvoering worden vaak betaald via de bijzondere bijstand. Bij beschermingsbewind mag de bewindvoerder voor elke cliënt in ieder geval een bedrag van ongeveer 100 euro per maand in rekening brengen.

Hogere aantallen

Het totaal aantal huishoudens onder bewindvoering is nog hoger staan. Niet alleen de Stadsbank verleent deze dienst, maar ook veel commerciële bureaus die dat doen. Alleen al in Enschede zouden zo’n tachtig bureaus actief zijn.