De agrarische opleidingen in Oost Nederland stoppen met het geven van tractorrijlessen. Vanaf 1 juli nemen commerciële rijscholen die taak over. 

Dat is een gevolg van de invoering van het tractorrijbewijs op 1 juli. Dat maakt het geven van rijlessen voor vmbo- en mbo-scholen te duur.

Tot nu toe is het geven van tractorrijlessen voorbehouden aan de AOC’s (Agrarisch Opleidings Centrum) in de regio. Het AOC Oost geeft de lessen op de locaties in Almelo, Doetinchem en Twello. 

AOC-directeur Ben Kupers is blij met de ontwikkeling. "De verkeersveiligheid vraagt gewoon om een volwaardig rij-examen voor het rijden met een trekker. Maar nu het examen in handen van het CBR is, worden er ook heel andere eisen gesteld aan examenlokaties, materieel, certificering van instructeurs", aldus Kupers. 

Volgens Kupers stoppen vrijwel alle AOC’s met de lessen.

Klachten omwonenden

Omwonenden van het AOC Almelo zullen er overigens niet rouwig om zijn dat de lessen stoppen. De afgelopen weken werd er veel geklaagd over de vele tractoren die door de wijk reden.

Directeur André Hoeben van de locatie Almelo begrijpt de klachten, maar noemde het noodzakelijk dat lessen ook gegeven worden in woonwijken. "Vroeger gaf je les op een klein trekkertje op een landweggetje. Dat moet je nu niet meer willen, want in de beroepspraktijk rijden ze op grote machines, en ook steeds vaker door de bebouwde kom. Dat kun je ze maar beter goed leren anders gebeuren er echt ongelukken", aldus Hoeben.