Het realiseren van een luchthaven is voor de gemeente Enschede de afgelopen jaren een doel op zich geworden, waarbij is verzuimd de nagestreefde doelen te heroverwegen.

Dat stelt de Rekenkamercommissie van de gemeente Enschede in het eindrapport Evaluatie Luchthaven. 

De besluitvorming van de gemeente Enschede rond de luchthavenontwikkeling is onderzocht door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). De Rekenkamercommissie constateert dat het gemeentebestuur van Enschede in de poging een luchthaven te verwezenlijken "is gestruikeld over de eigen benen".

Het college van burgemeester en wethouders stond volgens de commissie te dicht op het onderwerp waardoor doel en middel door elkaar zijn gelopen. Zo was het heropenen van de luchthaven het beoogde middel om werkgelegenheid te creëren, maar is de doorstart gaandeweg tot doel geworden.

Tunnelvisie

Toch kan het gemeentebestuur niet van tunnelvisie worden beticht, zo stelt de Rekenkamercommissie. Dat verwijt is het college en Area Development Twente (ADT), de gebiedsregisseur namens de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, vaak gemaakt door vooral tegenstanders van de luchthavenontwikkeling.

De Rekenkamercommissie vindt de dubbele verantwoordelijkheid van collegeleden die ook zitting hebben in het bestuur van ADT daarnaast ongemakkelijk. Deze verbondenheid maakt het volgens de commissie moeilijker afstand te nemen van het project.

Beide rapporten zijn maandag aangeboden aan de stedelijke commissie van de gemeenteraad en zullen verder worden besproken op 15 juni. In het rapport over de gebiedsontwikkeling rond de luchthaven Twente worden daarnaast aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.