Een gezamenlijke theater- en muziekprogrammering en afgestemde marketing, met een zo groot mogelijk publieksbereik tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is de hoofddoelstelling van de samenwerking tussen de vier grote podia in Enschede en Hengelo.

Het gaat om het Wilmink- en Rabotheater en de poppodia Atak en Metropool.

"Het moet er nu maar eens echt van komen, van het gezamenlijk optrekken door de vier grote cultuurpodia in beide steden", stellen de cultuurwethouders Jeroen Hatenboer van Enschede en zijn Hengelose oud-collega, Erik Lievers. Lievers was nauw betrokken bij de plannen tot intensievere samenwerking. Daar wordt al jaren over gesproken.

Hier en daar zijn de handen al wel een beetje ineengeslagen, maar er kan volgens de gemeentebestuurders meer voordeel uit worden gehaald.

Grootste effect

De wethouders willen graag antwoord op de vraag: hoe kan met het budget dat aan de vier podia beschikbaar wordt gesteld het grootste effect worden bereikt, door middel van theater- en muziekprogrammering en de marketing daarvan?

De twee buursteden maakten er een tijdje geleden een 'bestuurlijke opdracht' voor de vier podia van. Zij moeten met z’n viertjes onderzoeken en aangeven wat precies nodig is voor een goed en divers podiumaanbod in de stadsregio Twente.

Doelgroepen

Verder willen de gemeentebestuurders onderzocht hebben op welke manier de doelgroepen beter kunnen worden bereikt en geactiveerd. Bovendien moet helder worden gemaakt wat de inhoudelijke en/of financiële meerwaarde van verdergaande samenwerking kan zijn.

Direct na de zomervakantie moet er een plan liggen.