Het ambtsgebed gaat mogelijk verdwijnen uit de maandelijkse raadsvergadering van de gemeente Wierden.

Tijdens de eerstvolgende vergadering, aanstaande maandag, spreken de raadsleden over het onderwerp.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad drie opties voor. Handhaving van het ambtsgebed, een moment van stilte voorafgaand aan de vergadering of een zakelijke opening, gespeend van religieuze kleur.

Werkgroep

Binnen de raad is een werkgroep aangesteld die zich met het onderwerp bezighoudt. Samen met de fractievoorzitters van de Wierdense partijen heeft de werkgroep een aantal argumenten op papier gezet. Zo zien de christelijke partijen de overheid als dienares van God. Het ambtsgebed past daarin als een traditie, omdat het christelijk erfgoed te veel naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

Gebed

Aan de andere kant zijn er politici die vinden dat het gebed niet meer van deze tijd is. Tevens past de opening van de vergadering niet binnen de scheiding van kerk en staat.

Naar verwachting wordt maandag per raadslid de voorkeur voor wel of geen ambtsgebed gepeild.