De gemeente Almelo maakt haast met de ontruiming van het oude stadhuis en de kantoorruimte die het huurde in de Javatoren voor de verhuizing naar het nieuwe stadhuis.

Daarmee moet voorkomen worden dat er nog meer vertrouwelijke stukken op straat belanden.

Aanleiding is de vondst van vertrouwelijke stukken door een journalist van De Twentsche Courant Tubantia eind april. In een prullenbak in het oude stadhuis lagen documenten als niet-openbare verslagen van collegevergaderingen.

De stukken zijn inmiddels teruggegeven aan de gemeente. Vóór 1 juli moesten beide locaties leeg zijn, maar dat wordt nu versneld, nog deze maand moet alles klaar zijn.