De provincie Overijssel doet aan leeftijdsdiscriminatie. Dat stellen de PvdA- en de 50Plus-fractie van de provincie. 

De politieke partijen zijn tot dit oordeel gekomen, nadat de provincie een subsidieaanvraag voor zonnepanelen van een echtpaar uit Goor heeft afgewezen vanwege hun leeftijd. Het echtpaar is 77 en 78 jaar oud.

"Iemand subsidie ontzeggen alleen op basis van leeftijd vinden wij heel merkwaardig en zeer ongewenst. Dit kan niet de bedoeling zijn. We gaan dit natuurlijk meteen uitzoeken", aldus Annemieke Wissink, provinciaal statenlid namens de PvdA in Overijssel.

Wissink stelde hierover, samen met Fred Kerkhof van 50Plus, schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

"Het is een taak van de overheid om zo veel mogelijk mensen, dus ook ouderen, te betrekken bij de grote vraagstukken waar wij als samenleving voor staan", stelt Wissink. "Zoals de transitie naar duurzame energie. Dat Gedeputeerde Staten ervoor kiest om deze groep uit te sluiten vinden wij onbegrijpelijk."

Inhoudelijk voordeel

Naast de principiële bezwaren tegen de leeftijdsdiscriminatie zien de twee Statenleden Wissink en Kerkhof ook geen inhoudelijk voordeel van de uitsluiting.

"De subsidie wordt gebruikt om bij te dragen aan de Provinciale doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie. Ook al mochten deze mensen niet langer zelfstandig kunnen wonen, dan zijn de panelen niet verloren. Die blijven natuurlijk gewoon op dat dak liggen en energie produceren. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de antwoorden van Gedeputeerde Staten op onze vragen."