Het aantal ziekenwagenritten in de regio Twente is de afgelopen jaren explosief gestegen. Alleen over de afgelopen vijf jaar kwamen er ruim vijfduizend ritten bij.

De stijging is toe te schrijven aan verschillende factoren. Niet alleen zijn mensen assertiever geworden en bellen ze in geval van nood sneller de ambulance, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en de ambulancecentrale is intensiever geworden. 

"Wij maken soms de afspraak dat de dokter eerst gaat kijken wat er aan de hand is met de patiënt, maar intussen rijdt de ambulance ook", zegt directeur Piet Huizinga van Ambulance Oost. "Mocht onze inzet nodig zijn, dan zijn we in elk geval dichterbij."

"Dus sneller dan wanneer we de oproep vanaf de locatie van de patiënt moeten afwachten. Ook komt het voor dat we ritten uitvoeren voor de huisarts. Stel dat die druk is, dan nemen wij de rit wel eens over. Let wel, dat doen we niet voor een griepje of oorpijn. Er moet echt iets aan de hand zijn."

Een andere oorzaak van het toenemende aantal uitrukken is vergrijzing van de bevolking en het aantal geplande ritten. Bijna één op de drie ritten worden voorgaf besproken. De laatste jaren is er daarnaast sprake van verschraling van de zorg.

Hulpbehoevende ouderen wonen daardoor langer zelfstandig thuis met behulp van mantelzorg of thuiszorg.

Ook de veranderende ziekenhuiszorg in Twente speelt volgens Huizinga een rol. "ZGT herschikt de medisch specialismen van de locaties Hengelo en Almelo. De bevolking kan voor steeds minder in Hengelo terecht."

"Oudere Hengeloërs die het nog wel aandurven om binnen hun eigen stad te rijden, durven niet meer de snelweg op naar Almelo. Die bestellen ons veel eerder. Ze hebben immers die indicatie voor vervoer. Het komt ook voor dat ze liggend vervoerd moeten worden of dat er een verpleegkundige mee moet."