Op vier drukke wegen in de regio wordt van 18 tot 23 mei al het passerende vrachtverkeer gefilmd. Aan de hand van de belettering en de reclame op de trucks worden daarna bedrijven benaderd.

Ze krijgen de vraag voorgelegd of ze medewerking willen verlenen aan, of ideeën hebben over vermindering van het aantal spitsritten in Twente.

Dit experiment moet de bereikbaarheid over weg, water en spoor verbeteren. De ambitie is de reistijd op de grootste knelpunten in Twente en op de A1 en A35 met minimaal 10 procent terug te brengen.

Concrete maatregelen

"Daarvoor wordt structureel ander reis- en werkgedrag gestimuleerd bij forensen, bezoekers, maar ook goederenverkeer,” zegt Petra Timmer, voorlichtster van de Provincie Overijssel.

Zes dagen lang wordt het vrachtverkeer gefilmd op locaties in Hengelo, in Enschede en in Oldenzaal. "Er worden geen kentekens geregistreerd", benadrukt Timmer. Ze verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek volgend jaar leiden tot concrete maatregelen in Twente.

Soortgelijk onderzoek

In de regio Rotterdam is eerder een soortgelijk onderzoek gehouden. "Behalve inzicht in de mogelijkheden om op een ander tijdstip te rijden, kan ook verruiming van de venstertijden voor bevoorrading van winkelcentra een mogelijke oplossing zijn", aldus Timmer.

"Evenals het alternatief van vervoer over water of spoor. Maar we hopen dat bedrijven zelf ook met andere ideeën komen.”