Door een reorganisatie binnen de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente, staan 6 van de 31 banen op de tocht.

Wetenschapper Gert-Jan Hospers is een van hen. Om een structureel tekort van één miljoen euro weg te werken, wordt er geschrapt in het huidige totaal van ruim dertig formatieplaatsen.

Voor één collega is inmiddels duidelijk dat er een overplaatsing binnen de UT kan worden bewerkstelligd. Voor de andere zes medewerkers wordt de komende maanden bezien of zij aan passend werk kunnen worden geholpen. Zo niet, dan volgt ontslag.

Bestuur

De reorganisatie binnen de vakgroep Bestuurskunde, onderdeel van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), heeft alles te maken met de steeds internationalere en techniekgeoriënteerde koers van de UT. "De UT focust in haar toekomstige strategie steeds meer op de samenwerking van technologische en sociale wetenschappen om grote maatschappelijke problemen op te lossen", stelt woordvoerster Lankhaar van het college van bestuur.

Nieuwe opdracht

Gert-Jan Hospers is een van de wetenschappers die zijn aandachtsgebied, de regionale economie, ziet verdwijnen. "We zullen zien wat mijn rol wordt. Je weet het: kiezen is verliezen. Maar ik ben niet bitter gestemd. Ik heb onlangs een opdracht binnengehaald van de Zweedse overheid op het terrein van krimpregio’s", zegt de Enschedeër. "Ik ga ervan uit dat ik die gewoon kan uitvoeren.”