De helft van de Twentse havo-leerlingen heeft dit schooljaar de verplichte rekentoets niet gehaald. Op het Bonhoeffer College in Enschede heeft zelfs maar één op de drie havisten een voldoende gescoord.

Ondanks de slechte resultaten - de scholieren haalden gemiddeld een 5,6 - doen de Twentse leerlingen het nog altijd iets beter dan het landelijke slagingspercentage (47,7 procent).

Vwo-leerlingen op de scholen in deze regio doen het een stuk beter dan de havisten. Slechts zeven procent van hen scoorde een onvoldoende. Landelijk zakte ruim tien procent van de vwo'ers voor de toets.

Dit schooljaar heeft het resultaat van de toets nog geen consequenties. Het behaalde resultaat wordt namelijk nog niet vermeld op het diploma.

Vanaf volgend schooljaar gebeurt dat echter wel, als de toets als een regulier vak op de cijferlijst komt. Leerlingen krijgen dan zelfs helemaal geen diploma als ze op de rekentoets niet minimaal een 4,5 scoren.