Ze snakken naar sneller internet en zijn het wachten beu. Bewoners  en bedrijven in de buitengebieden van Hengelo, Enschede, Haaksbergen en Losser komen daarom zelf in actie.
 

Ze hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas, zo werd donderdag bekend. 

Deze stichting heeft tot doel zo snel mogelijk breedband-internet te krijgen in de buitengebieden van de vier gemeenten. Die hebben gezamenlijk 7.000 potentiële aansluitingen. Om de actie succesvol te laten zijn, moet minimaal 60 procent meedoen. Dat zijn 4.200 aansluitingen.

Volgens bestuurslid Willem Meijeringh is het belangrijk dat het initiatief voor de inhaalslag vanuit bewonersgroepen komt.

De Stichting TwenteGlas weet zich bovendien gesteund door de provincie die het belang van glasvezel in het buitengebied ondersteunt met kennis en een financiële bijdrage. De vier gemeenten ondersteunen de bewoners bij de voorbereiding en uitvoering. 

TwenteGlas heeft dorpsraden, buurtkringen en verenigingen gemobiliseerd om hun achterban te informeren en er voor te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners en bedrijven meedoen.

Na de bouwvakvakantie worden informatiebijeenkomsten belegd. Als voldoende mensen meedoen, mogen drie providers een offerte indienen. De hoogte van de eigen bijdrage is nog niet bekend.