De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen trekken samen ongeveer 1,3 miljoen euro uit voor een ingrijpende en gezamenlijke aanpak van beken en riolen in Bornerbroek. 

Nog dit jaar wordt een begin gemaakt met de aanpak van de afwateringsproblemen.

Eind vorige maand heeft het bestuur van Vechtstromen 652.706 euro uitgetrokken voor ‘Bornerbroek.’ De gemeente levert ongeveer eenzelfde bijdrage.

Een paar keer in het jaar is het raak in dit kerkdorp. Bij zware en langdurige regenval stroomt het riool over. Dat gebeurt vooral in de omgeving van De Mors en de Maatkampsweg, het laagste deel van dit dorp.

Het riool in het dorp is bij lange na niet berekend op zware regenval, maar sloten in de omgeving zijn dat evenmin. Met alle gevolgen van dien.

Regelmaat

Met zekere regelmaat staan straten in de omgeving van De Mors blank. Dat gebeurt minstens enkele keren per jaar. De problemen spelen overigens al langere tijd en dateren nog uit de periode dat Bornerbroek deel uitmaakte van de gemeente Borne.

De Mors heeft nu nog een gemengd systeem voor rioolwater. Dit betekent dat hemelwater en afvalwater in hetzelfde riool terechtkomen.

Gescheiden

Dat systeem wordt straks gescheiden. Bovendien wordt het nieuwe rioolstelsel van De Mors straks losgekoppeld van het gewone systeem in het kerkdorp. Ook de afwatering wordt aangepakt. Daarvoor worden nieuwe watergangen gegraven, bestaande watergangen worden schoongemaakt en verdiept.

Donderdag 21 mei wordt bij bij café Brockie in Bornerbroek een informatiebijeenkomst gehouden over de maatregelen. Het waterschap wil nog dit jaar beginnen met de aanleg van de nieuwe sloten in en rond Bornerbroek. De aanpak van het riool in de omgeving van De Mors gebeurt naar verwachting volgend jaar.