In de Enschedese wijk Roombeek wordt woensdag 13 mei op sobere wijze de vuurwerkramp herdacht, die 15 jaar geleden plaatsvond.

Om 15.15 zal waarnemend burgemeester De Graaf van Enschede samen met de voorzitter van Stichting Herdenking Vuurwerkramp bloemen leggen bij het monument. Om 15.30 wordt daar vervolgens een moment stilte in acht genomen, dat vooraf wordt gegaan door het luiden van de klokken.

De gemeente Enschede heeft besloten ook deze herdenking informeel en kleinschalig te houden. "Dat het vijftien jaar geleden is, is voor ons geen reden om het programma aan te passen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Stilte

In 2010 werd de herdenking groter aangepakt, maar in overleg met nabestaanden is daarna besloten het kleinschaliger aan te pakken. "Voor velen zegt een gezamenlijk moment van stilte veel meer dan een programma vol sprekers", aldus de zegsvrouw.

Van 14.00 tot 17.00 is bovendien ontmoetingsplek Prismare aan de Roomweg geopend. "Het is belangrijk dat er een plek is waar men kan samenkomen", laat de woordvoerder weten. "Je ziet daar vaak mooie gesprekken ontstaan."