Het college van burgemeester en wethouders in Almelo heeft minister Kamp van economische zaken in een brief verzocht onderzoek te doen naar de risico's van afvalwaterinjecties in lege gasvelden in Twente.

Almelo verzoekt om een breed onafhankelijk onderzoek waarin gekeken moet worden naar "maatschappelijke, milieutechnische en economische risico's, naar de gevaren voor de Twentse bevolking op korte en lange termijn en naar alternatieven voor het injecteren van afvalwater".

Aanleiding voor de brief is onrust die volgens het college in Almelo is ontstaan over mogelijke schade aan natuur en vervuiling van grondwater. De NAM injecteert vervuild water dat bij de oliewinning in Drente vrijkomt in lege gasvelden in Twente.

Het water wordt via een pijpleiding aangevoerd. Na een lek ter hoogte van Hardenberg is de aanvoer onlangs stilgelegd. De leiding wordt nader onderzocht.

Onderzoek

Almelo wil dat de aanvoer gestaakt blijft totdat de resultaten van het gevraagde onderzoek binnen zijn. Met de brief van Almelo wordt de druk op de minister opgevoerd. Andere Twentse gemeenten hebben al eerder om onderzoek gevraagd.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks die vorige week de minister om opheldering vroeg over de lekkage, verwacht dat het onderzoek naar de kwaliteit van de leiding tot juni duurt.

"Snuffelhonden en camera's inspecteren nu de pijp op lekkages. De NAM blijkt dus toch niet zelf lekkages te kunnen detecteren. Dat hebben ze tot nu toe wel gemeld", zegt Jansen.