Inbrekers zijn er sinds eind 2013 niet meer in geslaagd om in te breken in de wijk het Nijrees in Almelo. De bewoners en wijkagent werken via een Whatsappgroep samen om de veiligheid te waarborgen.

Dat meldt de politie woensdag.

Na vijf inbraken en vier pogingen daartoe in 2013 hebben de bewoners via sociale media de handen ineengeslagen om de veiligheid in de wijk te waarborgen. Na de oprichting van de Whatsappgroep in samenwerking met de wijkagent meldden zich ongeveer 275 wijkbewoners aan.

Sinds de groep in het leven is geroepen zijn er geen inbraken meer geweest in de wijk. 

De deelnemers bellen bij verdachte situaties 112, waarna ze een melding maken in de groep. De wijkagente merkte dat mensen daardoor alerter werden en sneller de politie belden.