De Almelose fracties weten in de bezuinigingsdiscussie niet hoeveel geld nodig is om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Het antwoord bleef donderdagavond, tijdens het politiek beraad, uit.

Het college stelt voor 15 miljoen euro aan besparingen voor. Op die manier moet Almelo weer financieel gezond worden. Oppositiepartijen VVD en LAS denken aan het dubbele.

VVD-fractievoorzitter Jemy Pauwels uitte zijn zorgen. "Het vertrekpunt is niet helder. We weten niet waar we het over hebben", zegt hij. "We hebben de laatste weken zoveel informatie gekregen. Ik weet het niet meer. Dat is zorgwekkend."

CDA'er Marcel Zielman zag minder beren op de weg "Ik wil mij vanavond nog niet committeren aan cijfers." D66 was wel concreet. "Wij koersen op een bezuiniging van 18,9 miljoen", verklaarde raadslid Huub Isendoorn.

Begrotingsscan

Een begrotingsscan, door het ministerie van Binnenlandse Zaken, bracht recent aan het licht dat financiële tekorten veel hoger dreigen op te lopen dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens LAS is de financiële misère burgemeester en wethouders boven het hoofd gegroeid.

Het college was gisteravond niet aan zet en kon de bijtende kritiek dus niet pareren. Fracties gingen met elkaar in debat, om zo suggesties te doen aan het college.