Het college van B en W in Hengelo wil de Torenlaan veiliger maken voor fietsers. Daarvoor gaan ze op korte termijn een reeks verkeersremmende maatregelen nemen. 

Wegversmallers en drempels moeten het verkeer aan de Torenlaan in Hengelo afremmen. Dat voorstel lijkt het - in de herkansing - te gaan halen. 

De gemeenteraad verbindt daaraan wel de voorwaarde dat mocht die aanpak niet voldoende blijken, later eventueel alsnog een vrijliggend fietspad langs de Torenlaan wordt aangelegd.