Er wordt te hard gereden rond activiteitencentrum De Veste in Borne, dus wil de gemeente daar een 30-kilometerzone. Dat kan alleen binnen de bebouwde kom en daarom worden de bordjes van de bebouwde kom verplaatst.

Komend schooljaar wordt De Veste in gebruik genomen. Dan moet ook de snelheid rond school en sporthal omlaag. Bovendien wordt een nieuw stuk Bornsche Beeklaan aangelegd, tussen de gelijknamige beek en de Tuinlaan. Hier moet straks een 50-kilometerzone gelden.

De grens van de bebouwde kom wordt verplaatst van de Hemmelhorst, ten westen van de brug over de beek, naar de Piepersveldweg. Ook het 50-kilometerbord op de Deurningerstraat schuift op, richting J.G. Boomkamplaan.