Er rijden vanaf deze maand al meer goederentreinen over de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo. Het ontbreken van geluidsdempende voorzieningen en het vervoer van gevaarlijke stoffen baart de gemeente zorgen.

De toename van het goederenvervoer was door ProRail al aangekondigd. In Duitsland en aan de Nederlandse zijde van de grens wordt extra spoor aangelegd om de aansluiting van de Betuweroute op het spoor richting Duitsland te verbeteren.

Het gevolg is dat de Betuweroute niet altijd beschikbaar is voor goederentreinen, waardoor een omleiding wordt ingesteld. Het spoor tussen Oldenzaal en Hengelo wordt daarom frequenter gebruikt voor goederenvervoer.

De toename van het goederenvervoer brengt extra overlast met zich mee. ProRail heeft de gemeente toegezegd geluidsdempende maatregelen te nemen zodra er extra goederentreinen zouden gaan rijden, maar dat is nog niet gebeurd.

Geluidsoverlast

Uit onderzoek is gebleken dat 22 woningen langs het Oldenzaalse spoor extra geluidsoverlast zullen ondervinden. De gemeente heeft er bij ProRail op aangedrongen haar afspraak zo snel mogelijk na te komen en de raildempers binnen aanzienlijke tijd te plaatsen.

Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen baart de gemeente zorgen. Zij verwacht dat ProRail niet kan voldoen aan de nieuwe Basiswet waarin is vastgelegd dat er de komende jaren minder transporten met gevaarlijke stoffen zullen plaatsvinden.