Het chemische middel CentiAlgenBac op de velden van Hockey Club Twente is mogelijk verontreinigend voor drinkwater.

De gemeente gebruikt dit middel op het semiwaterveld van Hockey Club Twente al jaren om het veld algenvrij te houden. Maar Sportpark Slangenbeek ligt in een waterwingebied en het is zeer de vraag of deze chemicaliën daar wel gebruikt mogen worden.

Dit houdt verband met mogelijke verontreiniging van het drinkwater. Zowel de provincie Overijssel als het waterschap Vechtstromen konden de gemeente daar niet meteen antwoord op geven. "We hebben de vraag nu officiëel bij deze instanties neergelegd”, aldus een woordvoerster.

Uit nader onderzoek moet blijken wat wél en niet kan. De belangen zijn groot, want, zoals de woordvoerster aangeeft: "Overal, op alle watervelden die in het hockey worden gebruikt, worden dergelijke chemicaliën ingezet. Maar of het ook in waterwingebied mag, is onduidelijk. We moeten afwachten wat de reactie zal zijn."

Waterstofperoxide

Over de chemicaliën die worden gebruikt zegt ze: "Het gaat om een mengsel van waterstofperoxide, dat niet schadelijk is, en het middel CentiAlgenBac. Dit mengsel wordt al vele jaren op het veld gebruikt.”

Volgens haar is het gebruik geheel conform de richtlijnen van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen. "Het mag van de CTGB, alleen van april tot oktober. Hengelo gebruikt zo weinig mogelijk gif. Maar of het ook in waterwingebied mag, dat weten we niet en die vraag staat nu dus centraal."

Nieuwe velden

De zaak kwam aan het rollen nadat bekend werd dat de aanleg van twee nieuwe watervelden op het terrein van de club op problemen stuit, juist vanwege de inzet van dit bestrijdingsmiddel.

Een waterveld is een speciaal soort kunstgras, dat voor de wedstrijd wordt besproeid. Daardoor rolt de bal sneller. Nadeel ervan is de algengroei. Dat heeft tot gevolg dat de velden glad worden, met het risico op blessures.

Provincie

Het waterwingebied valt officiëel onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Die zal toestemming moeten geven voor de inzet van het middel. Als gevolg daarvan is ook het gebruik op het huidige semiwaterveld ter discussie komen te staan, zoals nu blijkt.

Voorzitter Frans Masselink van Hockey Club Twente wil weinig over de kwestie kwijt. "De gemeente is eigenaar van het sportpark. Wij als huurder kunnen deze vragen niet beantwoorden."

Naspoelen

CentiAlgenBac verwijdert en voorkomt algenaanslag door het te spuiten of te gieten. De losgeweekte algen worden door een regenbui afgevoerd. Als het erg droog is, moet het veld worden nagespoeld met water.

Bij hardnekkige aanslag en poreus materiaal dient een iets hogere concentratie te worden gebruikt, of moet de behandeling worden herhaald. Het middel werkt maandenlang.