De plannen voor een station in De Lutte, zoals Hengelo Oost, gaan voorlopig de ijskast in. Onderzoek heeft uitgewezen dat de investering te groot is en het aantal mogelijke passagiers te laag.

Eventuele realisatie van een station in De Lutte komt pas na 2028 weer in beeld.

In opdracht van de gemeenteraad is het college aan de slag gegaan om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het plan. "De investeringskosten zijn dermate hoog en het is maar zeer de vraag of de exploitatie rond te krijgen is, dat we nu een pas op de plaats moeten maken", zei wethouder Marcel Wildschut.

Wel blijft de gemeente Losser bezig om het station op de agenda te houden om vanuit de provincie en Den Haag subsidie te krijgen om in de toekomst alsnog een station te realiseren bij arboretum Poortbulten.