Waterschap Vechtstromen tast nog in het duister over de exacte oorzaak van de rioollucht die sinds vrijdag te ruiken is in een deel van Hengelo.

De stank is afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie aan de Wegtersweg. Het waterschap werkt nog aan een oplossing.

Volgens de woordvoerster is de rioollucht inmiddels minder geworden. Maar ze kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer de stank helemaal verdwenen zal zijn.

Het waterschap gaat ervan uit dat de stank is ontstaan door verontreiniging van het rioolwater door 'een externe bron'. Daardoor werd het biologische zuiveringsproces verstoord en verspreidde zich een vieze lucht.

Niet optimaal

Sinds vrijdag wordt er extra belucht, om het zuiveringsproces weer goed op gang te krijgen. "We zien wel een verbetering, maar het is nog niet optimaal", aldus de woordvoerster van Vechtstromen zaterdagmiddag.

Waar het verontreinigde water vandaan komt, is volgens haar lastig te achterhalen. Het is niet uitgesloten dat er ergens illegaal geloosd is.

Monsters

Het waterschap heeft monsters genomen van het rioolwater. Die worden voor onderzoek opgestuurd naar een laboratorium. De uitslag daarvan laat nog wel enige tijd op zich wachten.

Volgens de woordvoerster van Vechtstromen valt het aantal klachten over de rioollucht mee.