De wachtlijsten voor patiënten met chronische pijn worden structureel ingekort, tot maximaal twee weken. Dat is het streven van Nocepta, het multi disciplinaire kenniscentrum in Twente voor patiënten met chronische pijn. 

Nocepta is een samenwerking van de Twentse ziekenhuisgroepen MST en ZGT en medisch specialisten anesthesiologie. Het centrum opent naar verwachting 1 oktober de deuren bij ZGT in Hengelo en werkt onder meer samen met revalidatiecentrum Roessingh. 

Uniforme aanpak

De pijnpoli is bedoeld voor patiënten uit de hele regio die geen acute zorg behoeven. Deze groep met pijnklachten is nu aangewezen op reguliere ziekenhuiszorg die verspreid is over meerdere locaties. De bundeling van krachten betekent één uniforme aanpak door een multidisciplinair team dat volgens het one-stopprincipe werkt. 

Dit betekent dat de patiënt niet meer dan één dag kwijt is aan diagnose, behandelplan en behandeling. De patiënt wordt al voor zijn komst naar het pijncentrum besproken in het team, prescreening heet dat in vaktaal.