Gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn het nog steeds niet eens over de opvang van 600 vluchtelingen in Enschede. 

Dat werd woensdag duidelijk. De eisen en wensen die de COA stelt aan een locatie of gebouw corresponderen niet met de eisen en wensen van de gemeente.

Komende maandag wordt opnieuw in het college gesproken over deze opvang. Het lukt in ieder geval niet meer, zo meldt de woordvoerder, om de streefdatum van 23 maart te halen. De raadsleden zijn al eerder geïnformeerd. Een nieuwe streefdatum ligt er niet.

De locaties die worden genoemd zijn onder meer ITC Hengelosestraat, SLO-pand Boulevard en enkele braakliggende bouwterreinen langs de Zuiderval.