Een nieuwe bestemming voor het huidige stadhuis van Almelo laat langer op zich wachten. Het college van B en W had in februari een keuze willen maken uit de twee opties die er zijn, maar stelt dat uit tot eind april.

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) wil het stadhuis kopen en slopen om vervolgens een woonzorgcentrum te bouwen.

De coöperatie Hergebruik Gebouwen wil het stadhuis behouden. Zij willen diverse functies onder brengen in het oude stadhuis, zoals wonen, werken, theater en horeca.

Om een goede keuze te kunnen maken moeten er nog diverse vragen beantwoord worden. Het gaat dan vooral over financiering en exploitatie.

Het college denkt pas eind april een keuze te kunnen maken. Vervolgens moet de gemeenteraad er nog een oordeel over vellen.

Nieuw stadhuis

De gemeente verhuist eind volgende week naar het nieuwe stadhuis. Het vorige college had als uitgangspunt dat het huidige stadhuis nog geen dag leeg mag staan.

Dat is niet gelukt. De gemeente heeft nu het plan opgevat het stadhuis tot juni af en toe te blijven gebruiken en er nog diverse activiteiten te organiseren.