Waterschap Vechtstromen moet tonnen terugbetalen aan natuurorganisaties

Waterschap Vechtstromen moet 7,5 ton terugbetalen aan onterecht geïncasseerde belastingen. Dat bedrag is sinds 2009 betaald door verschillende natuurorganisaties. 

De natuurorganisaties betaalden over 2.340 hectare van hun grond het verkeerde belastingtarief. Jaarlijks kwam er door deze verkeerde inschatting ruim een ton te veel binnen bij Vechtstromen, dat onder meer verantwoordelijk is voor het water in Twente.

Omdat er bij het maken van de huidige begroting wel rekening is gehouden met deze inkomsten kan niet worden uitgesloten dat alle belastingen volgend jaar stijgen, bevestigt een woordvoerder van Vechtstromen.

"We moeten het inderdaad wel verrekenen. Maar de verhoging zal voor de belastingbetaler nooit groot zijn. Een ton per jaar is voor ons een bedrag in de marge", zo laat de woordvoerder weten. 

Bezwaar

De zaak kwam aan het licht toen een aantal natuurorganisaties, waaronder Landschap Overijssel, bezwaar maakten tegen de belastingaanslagen van Vechtstromen. Hierna werd een proefproces ingesteld waarin de Hoge Raad de organisaties gelijk gaf.

Dat betekent dat al deze organisaties het te veel betaalde geld terugkrijgen. Wanneer dit gebeurt is volgens het waterschap nog niet zeker, maar het streven is om dit binnen enkele maanden te doen.

Onvoorzien

Bovenop het onterecht betaalde bedrag ontvangen de natuurorganisaties ook een totaal van 78.000 euro aan rente, waardoor de hele zaak Vechtstromen in totaal ruim 8 ton kost.

Of deze onvoorziene kostenpost consequenties heeft voor gemaakte plannen kan volgens het waterschap nog niet worden gezegd. "Het is nu belangrijk om alle betrokken instanties te informeren", zegt een woordvoerder.

Lees meer over:

Mail de redactie

Mail de redactie
Heeft u tips of opmerkingen over het regionale nieuws op NU.nl? Mail dan de redactie op:

NUwerk

Tip de redactie