Landschap Overijssel is verbaasd over de verruiming van de geluidsnormen die de gemeente Enschede wil toestaan op het voormalige vliegveld Twente. 

Het gaat om twee bedrijventerreinen de Strip en Oostkamp. Volgens Landschap Overijssel, eigenaar van grote natuurgebieden rondom het vliegveld, is hier in de toekomst zoveel lawaai toegestaan dat zelfs vogels niet meer hoorbaar zijn.

Aanleiding is een nota van de gemeente Enschede waarin binnen het zogenoemde omgevingsplan de geluidsnormen flink worden versoepeld.

"Het betreft een gebied waar mensen wonen en waar volop natuur is met wandel- en fietspaden", licht Landschap Overijssel toe. "Naar het effect op flora en fauna in omliggende natuurgebieden is geen onderzoek gedaan. Het is onacceptabel voor mens, plant en dier".

Motorcross

Volgens de natuurorganisatie kan op de Strip zelfs een motorcross worden georganiseerd met een geluidsniveau ruim boven de 110 decibel. Bovendien mag hier volgens Landschap Overijssel twaalf keer per jaar onbeperkt lawaai worden gemaakt, zelfs in het broedseizoen.