Bewoners van het appartementencomplex aan de Schuttenstraat vinden dat de gemeente Almelo nooit een horecavergunning had mogen verstrekken aan mevrouw Türk-Sahin.

Dat zegt de Vereniging van Eigenaren van het complex in een zaak die woensdag door de commissie voor de bezwaarschriften is behandeld.

De aanvraag voor de horecazaak in het pand Schuttenstraat 10 had volgens de bewoners moeten worden geweigerd, omdat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de zaak op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

Met de komst van de nieuwe horecazaak haalt bij de bewoners herinneringen op aan de zaak Truva, die vroeger in hetzelfde pand was gevestigd. Die zaak heeft voor veel overlast gezorgd, menen de bewoners van het complex. Op last van de burgemeester is die horecazaak eind 2013 gesloten.

Vergunning

De sluiting van die zaak had ook een rol moeten spelen bij het verlenen van de nieuwe vergunning, aldus de raadsvrouw van de bezwaarmakers. "De nu verleende vergunning is verleend nadat door familieleden van de vorige exploitant van Truva een vergunning is gevraagd. Het vermoeden bestaat dat de oude exploitant, door gebruik te maken van een nieuwe naam op de aanvraag, de zaak weer oppakt", aldus D. Schilstra van Achmea Rechtsbijstand.

Volgens een wijkagent zijn er in 2013 in totaal 222 meldingen van overlast geweest. Een groot deel afkomstig van bewoners van het complex.

Openingstijden

De gemeente wijst er op dat de aangevraagde openingstijden van de zaak niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. De vergunning had niet geweigerd kunnen worden. Temeer omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om er een horecazaak te exploiteren.

Navraag bij de politie leert volgens de gemeente dat de afgelopen maanden vier meldingen van overlast uit de Schuttenstraat zijn geweest. Geen van de meldingen betrof het pand Schuttenstraat 10.