De gemeente Haaksbergen heeft niet alleen haar financiën niet op orde, maar schiet ook ernstig tekort op het gebied van bouwen en de ruimtelijke ordening.

Dat stelt de provincie Overijssel in een toezichtsrapportage, die woensdag is verspreid.

Haaksbergen is de enige gemeente in de provincie die haar zaken zo slecht voor elkaar heeft dat de eindbeoordeling rood is. De provincie oordeelt van het positieve groen tot negatieve rood. Zwolle houdt toezicht op onder meer de financiën en de omgevingsvergunningen.

Zwolle schrijft: "De provincie is in gesprek met Haaksbergen omdat deze gemeente een zorgelijk beeld laat zien op meerdere terreinen." Volgens de provincie staan er fouten in de risicoanalyse voor bouw en ruimtelijke ordening en ontbreekt een risicoanalyse voor milieu geheel.

"De raad heeft geen inzicht in de risico’s die de gemeente loopt. Belangrijke risico’s worden niet onderkend. Op vele punten voldoet Haaksbergen niet aan de wettelijke eisen. Documenten bevatten ernstige omissies. De gemeente heeft onvoldoende gekwalificeerde mensen. Er is ook geen inzicht in controles op dit terrein”, aldus de provincie.