De Tweede Kamer kiest woensdag haar nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. De strijd gaat tussen de huidige voorzitter Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

In het kort: hoe wordt een Kamervoorzitter gekozen?

  • De nieuwe Kamervoorzitter moet de steun krijgen van ten minste 76 leden. De parlementariërs stemmen door middel van briefjes die ze in een gesloten bus doen. Als geen van de kandidaten na de eerste ronde voldoende stemmen heeft behaald, volgt er een tweede ronde. Als er dan nog geen absolute meerderheid is voor een van de kandidaten, valt de kandidaat die de minste steun heeft ontvangen voor de derde stemronde af.

Khadija Arib (60, PvdA)

De huidige Kamervoorzitter Khadija Arib heeft zich ook voor de komende vier jaar kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De PvdA'er is al sinds 1998 Kamerlid en sinds 2016 voorzitter. Ze volgde VVD'er Anouchka van Miltenburg op, die aftrad na hevige kritiek op haar functioneren.

Arib is de eerste Kamervoorzitter van Marokkaanse komaf en de eerste met een dubbele nationaliteit. Ze zei vorig jaar in een interview door te willen als Kamerlid wanneer ze niet wordt herkozen als voorzitter.

De komende vier jaar wil Arib zich hard maken voor het vertrouwen van de samenleving in de politiek. "Als voorzitter is het versterken van de positie van de gekozen volksvertegenwoordiging in ons staatsbestel een belangrijke prioriteit, waar ik in de komende periode een betekenisvolle bijdrage aan wil leveren", aldus Arib.

Martin Bosma (56, PVV)

PVV'er Martin Bosma kwam in 2006 in de Kamer en is een van de langstzittende Kamerleden. Hij zit sinds 2010 in het dagelijkse bestuur van de Kamer en heeft als ondervoorzitter vaker vergaderingen en debatten geleid.

De 56-jarige politicus deed in 2016 voor het eerst een gooi naar het voorzitterschap, maar moest het toen afleggen tegen Arib. Bosma werkte eerder in de journalistiek en is voor zijn partij woordvoerder op het gebied van media. Hij staat bekend als fel criticus van de publieke omroep.

In zijn brief aan de parlementariërs zegt hij door zijn lange staat van dienst goed bekend te zijn met leidinggeven aan de Kamer. Zijn belangrijkste doel is het "herstellen van de Kamer als tegenmacht". Volgens hem heeft de Kamer de afgelopen jaren "dramatisch aan invloed en relevantie ingeboet". "Ik zal de Kamerdebatten leiden zoals ik dat de afgelopen tien jaar gedaan heb: volstrekt neutraal", aldus Bosma.

Vera Bergkamp (49, D66)

D66'er Vera Bergkamp stelde zich dinsdag op het laatste moment kandidaat voor het voorzitterschap. De politica zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en was onder meer functiesecretaris en ondervoorzitter, die samen met de Kamervoorzitter het presidium (dagelijkse bestuur) vormt. Zij verving Arib meerdere keren wanneer die afwezig was.

Als Kamerlid hield Bergkamp zich de laatste jaren bezig met emancipatie en zorg en zette ze zich in voor regulatie van de wietteelt.

In haar brief aan de Kamer zegt ze de positie van de Tweede Kamer te willen versterken en meer structuur te willen aanbrengen in debatten. Eerder was zij voorzitter van lhbti-rechtenorganisatie COC en directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In die functies heeft ze naar eigen zeggen relevante expertise met het oog op het voorzitterschap opgedaan.